Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Özel Güvenlik Hizmetleri Değerlendirme Semineri
 
12-15 Kasım 2018
(Özel Güvenlik Hizmetleri Değerlendirme Semineri)

              Bakanlığımız ve Valiliklerimizce yürütülen özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesi, taşra teşkilatı hizmetleri ile ilgili uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi” hakkında bilgilendirme yapılması, denetlemelerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili gerekli çözüm önerilerinin belirtilmesi ve muhtemel aksaklıkların giderilmesi amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ve 81 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla, 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde 12-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde “Özel Güvenlik Hizmetleri Değerlendirme Semineri” gerçekleştirilmiştir.



 


  


  


  



 
 
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü