Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

örnek ticaret rehber

Giriş
 
ÖRNEK TİCARET SİCİL GAZETESİ
        İçişleri Bakanlığına müracaat ederek özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketlerin Ticaret Sicil Gazetelerinde 5188 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde özel güvenlik şirketlerinin “hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur” hükmüne rağmen, amaç ve konu maddelerinde ihracat, ithalat, acentelik açma, bayilik açma, servis kurma gibi ibarelerin bulunması nedeniyle Ticaret Sicil Gazetelerinin tadili istenerek, zaman kaybına neden olduğu görülmektedir. Örnek Ticaret Sicil Gazetesinin amaç ve konu başlığı aşağıdaki şekilde düzenlenerek müracaat edilmeli, Ticaret Sicil Gazetesinde yukarıda belirtilen münhasıran güvenliğin dışında olanlar var ise tadilat yaptırmaları gerekmektedir.
  
    AMAÇ ve KONUSU
  a-)Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek,
  b-)5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak,
  c-)Alarm Merkezi kurmak ve işletmek,
  d-)Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak,
  e-)Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
  f-)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, büro, ofis, eğitim kurumu için binalar alır, kiralar, ihtiyaç fazlasını yönetim kurulu kararı ile satar,
  g-)Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir,
  h-)Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek,
  ı-)Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek,
  i-)Şirket amacıyla ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, ferag ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapabilir.
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü