Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kayıp Fib Müracaat Evrakı

Giriş
 
KAYIP FİB MÜRACAAT EVRAKI
 
 
1.    Müracaat dilekçesi,
2.    Faaliyet izin belgesinin kaybedildiğine dair yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,
3.    Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
4.    Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR64 0001 2009 3850 0044 0000 13 No.lu hesabına 175.00 TL. “Faaliyet İzin Belgesi Yenileme Ücretinin yatırıldığına dair dekontun Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü