Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Şirket Adres Değişikliği Müracaatında İstenilen Belgeler

Giriş
 
ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
 
 
1.    Müracaat dilekçesi
2.    Adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı, Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
 
3.    Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
4.    Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR64 0001 2009 3850 0044 0000 13 No.lu hesabına 175.00 TL. “Faaliyet İzin Belgesi Yenileme Ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte fotokopisinin Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.
 
 
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü