Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Tüzel Kişi Ortak Temsilcisinin Değişikliği

 
TÜZEL KİŞİ ORTAK TEMSİLCİSİNİN DEĞİŞİKLİĞİ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
 
 
1.    Müracaat dilekçesi
2.    Tüzel kişi ortağına yeni temsilci olarak atandığına dair (eski temsilcinin görevden alındığı belirtilecek) müracaat sahibi özel güvenlik şirketinin tüzel kişi ortağına ait yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,
3.    Tüzel kişi ortağın yeni temsilcisinin;
a)    Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
b)   İmza sirküsü veya imza beyannamesinin noter tasdikli sureti,
4.    Mevcut yöneticinin görevine devam ettiğine dair (yeni temsilcinin imzasının bulunduğu) yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti
5.    Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
 
6.    Polis Akademisi Başkanlığının Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR64 0001 2009 3850 0044 0000 13 No.lu hesabına 175.00 TL. “Faaliyet İzin Belgesi Yenileme Ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte fotokopisinin Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.
 
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü