Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Unvan/Tür Değişikliği Müracaatında İstenilen Belgeler

Giriş
 
UNVAN/TÜR DEĞİŞİKLİĞİ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
 
 
1. Müracaat dilekçesi
2. Unvan/tür değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı, Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
3.    Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
4.    Yeni kıyafete ilişkin kıyafet kataloğu (Bakanlık tarafından onaylanmış eski kıyafet kataloğunun aslının getirilmesi gerekmektedir.) ve Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR960001200938500080000017 No.lu hesabına kıyafet kataloğu ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontu (Kıyafet kataloğunun her sayfası için 5 TL.)  
5.    Maliye Bakanlığı Vergi Dairesinin 9103 No.lu hesabına 2019 yılı için 36.740,00 TL. ruhsat harcının şirketin yeni unvanı ile yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte fotokopisinin Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.
 
 
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü