Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

faaliyet izin belge değişikliği rehber

Giriş
 
FAALİYET İZİN BELGE DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
 
           KURUCU DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
  1-Dilekçe,(Şirketin adresi, telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmelidir.)
  2-Hisse sahiplerinin TC Kimlik Numaraları,(TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir.)
  3-Hisse sahiplerinin, varsa tüzel kişi temsilcilerinin (Konu: Resmi Kurum olacak) son bir yılda alınmış adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı,
  4-İmza sirküleri veya beyannamelerinin aslı ile dijital ortamda doldurulmuş, fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
  5-Hisse devrinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi veya Anonim Şirketlerde hisse devredenler ve hisse devralanlara ait ortak pay defteri sayfalarının noter onaylı sureti,
  6-Yönetici veya yöneticilerin göreve devam edip etmediğine dair Ltd şirketlerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.’lerde yönetim kurulunca verilmiş yetki belgesinin noter onaylı aslı,
  7-Kurucuların varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.
     YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
  1- Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından-yönetici istifa etmişse kurucu tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2-Yöneticilerin TC Kimlik Numaraları,(TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir)
  3-Yöneticiler, varsa tüzel kişi temsilcilerinin (Konu: Resmi Kurum olacak) son bir yılda alınmış adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı,
  4-İmza sirküleri veya beyannamelerinin aslı ile dijital ortamda doldurulmuş, fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
  5-Yöneticilerin özel güvenlik temel/yenileme eğitim sertifikası veya özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,(Temel eğitimden muaf olanların buna ilişkin belge getirmesi gerekmektedir.)
  6-Yöneticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte fotokopisi,(Eğitimini yurtdışında tamamlayanların denklik belgesi getirmeleri gerekmektedir.)
  7-Yöneticilerin görevlendirilmelerine ilişkin Ltd şirketlerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.’lerde yönetim kurulunca verilmiş yetki belgesinin noter onaylı aslı,
  8-Yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.
     TEMSİLCİ ATANMASINDA İSTENEN BELGELER
  1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet  izin belgesi numarası,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2-Atanan temsilcilerin TC Kimlik Numaraları,(TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir.)
  3-Tüzel kişi temsilcilerinin (Konu: Resmi Kurum olacak) son bir yılda alınmış adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı,
  4-Temsilcinin imza sirküleri veya beyannamelerinin aslı ile dijital ortamda doldurulmuş, fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
  5-Temsilci atamasının yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi veya Anonim ve Limitet şirketlerde temsilci atama kararının belirtildiği yönetim kurulu karar defteri sayfalarının noter onaylı sureti,
  6-Temsilcilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.
     EĞİTİM KURUMLARI İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
  1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2-Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesinin fotokopisi,
  3-Binaya ilişkin yapı kullanım izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,
  4-Binanın yangın ve deprem sigortası (DASK) poliçelerinin aslı,
  5-Adres değişikliği ile ilgili ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi, (Eğitim kurumu şirketten farklı bir adreste ise adres değişikliğine ilişkin kararın noter onaylı aslı)
  6-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.
     FAALİYET İZİN BELGESİNİN KAYBOLMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER
  1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2-Faaliyet izin belgesinin kaybolmasına ilişkin ilanın yayınlandığı mahalli gazetenin aslı
  3-Kaybolan faaliyet izin belgesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Ltd şirketlerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.’lerde yönetim kurulunca alınmış kararın noter onaylı aslı,
  4-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.
     İSİM/UNVAN/TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
  1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2-İsim/Unvan/Tür değişikliğinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi,
  3-Özel güvenlik maliye harç makbuzunun aslı ile birlikte fotokopisi, (2013 yılı için 20.677.42 TL Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir)
  4-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.
    ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
  1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2-Adres değişikliği ile ilgili ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi,
  3-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.
    ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER
  1-Dilekçe,(Şirketin  faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2-Şubeye ait adres, telefon ve faks numarası bilgileri
  3-Şube yetkilisine ait kişisel bilgiler,(Ev ve cep telefonu numaraları ile TC Kimlik Numaraları-TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir)
 
      Uyarılar              
  - Aynı belge birkaç yerde kullanılacak ise yeteri kadar kopyasının getirilmesi gerekmektedir.
  - Müracaatınız esnasında; diploma, temel eğitim sertifikası ile yetki belgesinin (Yönetici Atama Kararı) noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi gerekir.
  - Faaliyet İzin Belgesi değişikliğinde, eski belgenin aslı iade edilmeden yeni belge teslim edilmemektedir.
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü