Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

kurucu(hissedevri)degisikligi

Giriş
 
 
KURUCU (HİSSE DEVRİ) DEĞİŞİKLİĞİ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
 
 
 
1.    Müracaat dilekçesi
2.    Hisse devrine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı, Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
3.    Yeni Kurucu/Kurucuların;
a)   Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
b)   İmza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
4.    Mevcut yöneticinin görevine devam ettiğine dair yeni kurucuların imzaladığı yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti)
5.    Yeni kurucu tüzel kişi ise;
a)   Güncel hissedar bilgilerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı, Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
b)   Hissedarlarından gerçek kişilerin;
Ø  Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
Ø  İmza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
c)   Temsilcilerinin;
Ø  Yetki belgesi (Eğitim kurumunda tüzel kişi ortağına temsilci olarak atandığına dair tüzel kişilik ortağa ait yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,)
Ø  Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
Ø  İmza sirküleri veya imza beyannamelerinin noter tasdikli sureti,
 
6.    Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
7.    Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR64 0001 2009 3850 0044 0000 13 No.lu hesabına 175.00 TL. Faaliyet İzin Belgesi Yenileme Ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte fotokopisinin Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü