Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

patlayıcı içerik

Giriş

İthal İzni İçin İstenen Belgeler;

1-Dilekçe

            2- Proforma (teklif) fatura aslı ve Türkçe tercümesi

            3- Menşe şahadetnamesi ve Türkçe tercümesi

            4- Taahhütname

            5-İthal edilecek patlayıcı maddelerin GTİP no sunun da belirtildiği ithal beyannamesi

            6- Getirilecek patlayıcı maddenin amacına göre;

-Patlayıcı madde üretim ve satış yapma izin belgesinin fotokopisi (üreticiler için)

            -Patlayıcı madde satın alma ve satış yapma izin belgesinin fotokopisi (satıcılar için)

            -Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesinin fotokopisi (tüketiciler için)

            7-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi

            8-Ticaret Sicil Gazetesi

9-Katalog

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü