Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI

62308

a) Gerekli Şartlar13841

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

9840Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

7458Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

7273b) Temel Eğitim9997

Soru-1:Özel güvenlik sertifikası nereden alınır?

3996Soru-2:Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

3494Soru-3:Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

831Soru-4:Genel Kolluk tanımına kimler girmektedir?

565c) Yenileme Eğitimi9238

Soru-1:Özel güvenlik görevlileri istedikleri eğitim kurumundan yenileme eğitimi alabilir mi?

3385Soru-2:Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

4013Soru-3:Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

3347Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

799d) Sınav11689

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

3469Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

2339Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

2298Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

1650Soru-5:Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

1206Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

877Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

1100e) Kimlik İşlemleri18573

Soru-1:Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için nereye müracaat edilir?

5148Soru-2:İlk kez özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

6668Soru-3:Kimlik kartını yenilemek için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

6517Soru-4:Mevcut kimlik kartını kayıp, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek isteyenler nereye müracaat etmelidir?

3077Soru-5:Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler kimlik kartını yenilemek için nereye müracaat etmelidir?

1830Soru-6:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti ne kadardır?

6194Soru-7:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti nereye yatırılacaktır?

4953Soru-8:Özel güvenlik kimlik kartlarının teslimatı nasıl olacak?

4040Soru-9:Kimlik kartını 6 ay içerisinde teslim almayanlar yeni kimlik kartı çıkartmak için ücret ödeyecek mi?

5353Soru-10:Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası ve/veya kimlik kartı sahibi olanlar, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartını nasıl alabilir?

4017Soru-11:Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

389Soru-12:Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken çalışma izni ruhsat harcı alınmakta mıdır?

764Soru-13:Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

897Soru-14:Özel güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını belirli bir zaman geçirdikten sonra yapan kişilerin kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

1398Soru-15:Yeni özel güvenlik kimlik kartı almak için nasıl randevu alabilirim?

865f) Yetkileri4373

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

3120Soru-2:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin kimliklerini ziyaret sırasınca emanete alabilirler mi?

503Soru-3:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin taşıma ruhsatlı silahlarını ziyaret süresince emanete alabilirler mi?

467g) Görevleri3976

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

1919Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

1492Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1808h) Hakları4795

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

2213Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

2296Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

1958Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

2517Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

2209Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli olmaları mümkün müdür?

2498Soru-7:Özel güvenlik görevlilerinin Polis veya Koruma Memurluğuna geçmesi yönünde bir çalışma var mı?

831Soru-8:Özel güvenlik görevlileri siyasi partilere üye olabilirler mi?

718i) Yasaklar4046

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahları, görev dışında taşıyabilirler mi?

1833Soru-2: Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle ile ilgili suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

1602Soru-3: Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1246Soru-4: Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1012Soru-5: Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1360ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI

16823

Soru-1: Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

4910ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

15210

Soru-1: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketin hangi şartları taşıması gerekir?

2442Soru-2: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

2028Soru-3: Yabancılar Türkiyede özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilir mi?

759Soru-4: Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

1233Soru-5: Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan üniformaların onaylanması ücrete tabi midir?

1028Soru-6: Daha önceden onaylanmış özel güvenlik üniforma kataloğunda nasıl değişiklik yapılabilir?

639Soru-7: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenler hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

856Soru-8: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası neden yapılmaktadır?

965Soru-9: Görevi esnasında yaralanan veveya sakatlanan özel güvenlik görevlileri ile ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçıları tazminat alabilir mi?

1076Soru-10:Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlileri veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçıları nakdi tazminat için nereye müracaat edebilirler?

209ÖZEL GÜVENLİK ALARM MERKEZLERİ

5093

Soru-1: Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1255GEÇİCİ VE ACİL DURUMLARDA ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

14629

Soru-1: Toplantı konser sahne gösterileri gibi geçici etkinliklerde Özel Güvenlik hizmetinden nasıl yararlanılabilir?

3029ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

31517

Soru-1:Özel güvenlik ile ilgili istatistikî bilgilere nasıl ulaşılabilmektedir?

3277Soru-2:Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ne şekilde muhafaza edilmelidir?

1680Soru-3: Özel güvenlik hizmetleri hangi kurumlar tarafından denetlenmektedir?

2930Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumu, şirket ve alarm merkezi yöneticilerinde hangi şartlar aranır?

1669Soru-5:Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

1932SİLAH İŞLEMLERİ

16930

Soru-1: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nasıl alınır?

5266Soru-2: Yivli tüfek ruhsatı alabilmek için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?

655Soru-3: Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?

824Soru-4: Silah ruhsat harçları neye göre alınır?

970Soru-5: 2014 yılına ait silah ruhsat harçları kaç TL’dir?

1366Soru-6: Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekmektedir?

1207Soru-7: Görevi sona eren belediye başkanı il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?

355Soru-8: Silah Kanunu Tasarısında yer alması istenilen konular hangi makama bildirilmelidir?

251Soru-9: Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?

1274Soru-10: Kimler silah ruhsatı alamaz?

1728Soru-11: Daha önce ruhsat almaya engel bir cezası olup da adli sicilinde suç kaydı görülmeyenler silah ruhsatı alabilir mi?

306Soru-12: Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?

309Soru-13: Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?

321Soru-14: Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?

337Soru-15: Silah tamir yeri açma sınavının hangi tarihte yapılacağı hususunda duyuru yapılıyor mu?

219Soru-16: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahların taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

547Soru-17: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlarla ilgili bildirimde bulunmayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

329Soru-18: Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?

533Soru-19:Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

267Soru-20:Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?

208Soru-21:Silahlara lazer ve susturucu monte edilebilir mi?

441Soru-22:Yivsiz av tüfeği ithal izni nasıl alınır?

124Soru-23:Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?

243Soru-24:Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?

127Soru-25:Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?

144Soru-26Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?

109Soru-27:Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?

169Soru-28:Dürbün ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?

204Soru-29:Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?

202Soru-30:Biber gazının (gaz spreyinin) taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

635Soru-31:Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?

394PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ

6037

Soru-1 : Patlayıcı madde kullanma izni nereden alınır?

1015Soru-2 : Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıf belge alınması gerekir?

658Soru-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

713Soru-4: Gezici patlayıcı madde deposunun nakli için ne yapılması gerekir?

250Soru-5: Patlayıcı Madde Deposunun devri için ne yapılması gerekir?

193Soru-6: Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?

227Soru-7: Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?

157Soru-8: Patlayıcı madde ithali ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü