Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI

40105

a) Gerekli Şartlar9746

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

7101Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

5370Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

5407b) Temel Eğitim7381

Soru-1:Özel güvenlik sertifikası nereden alınır?

2880Soru-2:Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

2454Soru-3:Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

52c) Yenileme Eğitimi6558

Soru-1:Özel güvenlik görevlileri istedikleri eğitim kurumundan yenileme eğitimi alabilir mi?

2782Soru-2:Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

3202Soru-3:Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

2284Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

28d) Sınav7883

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

2404Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

1514Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

1567Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

1138Soru-5:Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

845Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

602Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

766e) Kimlik İşlemleri11220

Soru-1:Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için nereye müracaat edilir?

2737Soru-2:İlk kez özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

3891Soru-3:Kimlik kartını yenilemek için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

4408Soru-4:Mevcut kimlik kartını kayıp, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek isteyenler nereye müracaat etmelidir?

2250Soru-5:Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler kimlik kartını yenilemek için nereye müracaat etmelidir?

1445Soru-6:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti ne kadardır?

3200Soru-7:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti nereye yatırılacaktır?

2496Soru-8:Özel güvenlik kimlik kartlarının teslimatı nasıl olacak?

1455Soru-9:Kimlik kartını 6 ay içerisinde teslim almayanlar yeni kimlik kartı çıkartmak için ücret ödeyecek mi?

4470Soru-10:Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası ve/veya kimlik kartı sahibi olanlar, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartını nasıl alabilir?

3186Soru-11:Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

12Soru-12:Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken çalışma izni ruhsat harcı alınmakta mıdır?

15Soru-13:Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

26Soru-14:Özel güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını belirli bir zaman geçirdikten sonra yapan kişilerin kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

35f) Yetkileri3126

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

2228Soru-2:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin kimliklerini ziyaret sırasınca emanete alabilirler mi?

21Soru-3:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin taşıma ruhsatlı silahlarını ziyaret süresince emanete alabilirler mi?

24g) Görevleri2978

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

1445Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

1112Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1369h) Hakları3439

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1535Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

1668Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

1397Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

1777Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

1575Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli olmaları mümkün müdür?

1850Soru-7:Özel güvenlik görevlilerinin Polis veya Koruma Memurluğuna geçmesi yönünde bir çalışma var mı?

35Soru-8:Özel güvenlik görevlileri siyasi partilere üye olabilirler mi?

28i) Yasaklar2882

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahları, görev dışında taşıyabilirler mi?

1295Soru-2: Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle ile ilgili suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

1104Soru-3: Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

883Soru-4: Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

736Soru-5: Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

989ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI

11573

Soru-1: Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

3477ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

9998

Soru-1: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketin hangi şartları taşıması gerekir?

1628Soru-2: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1324Soru-3: Yabancılar Türkiyede özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilir mi?

516Soru-4: Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

852Soru-5: Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan üniformaların onaylanması ücrete tabi midir?

673Soru-6: Daha önceden onaylanmış özel güvenlik üniforma kataloğunda nasıl değişiklik yapılabilir?

453Soru-7: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenler hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

619Soru-8: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası neden yapılmaktadır?

694Soru-9: Görevi esnasında yaralanan veveya sakatlanan özel güvenlik görevlileri ile ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçıları tazminat alabilir mi?

819Soru-10:Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlileri veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçıları nakdi tazminat için nereye müracaat edebilirler?

11ÖZEL GÜVENLİK ALARM MERKEZLERİ

3486

Soru-1: Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

884GEÇİCİ VE ACİL DURUMLARDA ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

11855

Soru-1: Toplantı konser sahne gösterileri gibi geçici etkinliklerde Özel Güvenlik hizmetinden nasıl yararlanılabilir?

2327ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

20299

Soru-1:Özel güvenlik ile ilgili istatistikî bilgilere nasıl ulaşılabilmektedir?

2124Soru-2:Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ne şekilde muhafaza edilmelidir?

1127Soru-3: Özel güvenlik hizmetleri hangi kurumlar tarafından denetlenmektedir?

2072Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumu, şirket ve alarm merkezi yöneticilerinde hangi şartlar aranır?

1095Soru-5:Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

1361SİLAH İŞLEMLERİ

11856

Soru-1: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nasıl alınır?

3865Soru-2: Yivli tüfek ruhsatı alabilmek için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?

454Soru-3: Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?

591Soru-4: Silah ruhsat harçları neye göre alınır?

711Soru-5: 2014 yılına ait silah ruhsat harçları kaç TL’dir?

1089Soru-6: Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekmektedir?

882Soru-7: Görevi sona eren belediye başkanı il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?

278Soru-8: Silah Kanunu Tasarısında yer alması istenilen konular hangi makama bildirilmelidir?

183Soru-9: Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?

937Soru-10: Kimler silah ruhsatı alamaz?

1243Soru-11: Daha önce ruhsat almaya engel bir cezası olup da adli sicilinde suç kaydı görülmeyenler silah ruhsatı alabilir mi?

224Soru-12: Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?

221Soru-13: Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?

200Soru-14: Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?

202Soru-15: Silah tamir yeri açma sınavının hangi tarihte yapılacağı hususunda duyuru yapılıyor mu?

144Soru-16: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahların taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

379Soru-17: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlarla ilgili bildirimde bulunmayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

238Soru-18: Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?

388Soru-19:Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

177Soru-20:Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?

140Soru-21:Silahlara lazer ve susturucu monte edilebilir mi?

313Soru-22:Yivsiz av tüfeği ithal izni nasıl alınır?

92Soru-23:Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?

163Soru-24:Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?

87Soru-25:Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?

99Soru-26Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?

84Soru-27:Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?

121Soru-28:Dürbün ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?

134Soru-29:Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?

134Soru-30:Biber gazının (gaz spreyinin) taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

442Soru-31:Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?

299PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ

3844

Soru-1 : Patlayıcı madde kullanma izni nereden alınır?

674Soru-2 : Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıf belge alınması gerekir?

434Soru-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

460Soru-4: Gezici patlayıcı madde deposunun nakli için ne yapılması gerekir?

175Soru-5: Patlayıcı Madde Deposunun devri için ne yapılması gerekir?

141Soru-6: Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?

165Soru-7: Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?

116Soru-8: Patlayıcı madde ithali ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü