Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI

50349

a) Gerekli Şartlar11700

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

8397Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

6349Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

6289b) Temel Eğitim8623

Soru-1:Özel güvenlik sertifikası nereden alınır?

3408Soru-2:Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

2972Soru-3:Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

438Soru-4:Genel Kolluk tanımına kimler girmektedir?

182c) Yenileme Eğitimi7882

Soru-1:Özel güvenlik görevlileri istedikleri eğitim kurumundan yenileme eğitimi alabilir mi?

3083Soru-2:Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

3603Soru-3:Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

2790Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

397d) Sınav9703

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

2923Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

1879Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

1923Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

1370Soru-5:Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

1016Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

720Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

913e) Kimlik İşlemleri14557

Soru-1:Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için nereye müracaat edilir?

3831Soru-2:İlk kez özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

5104Soru-3:Kimlik kartını yenilemek için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

5422Soru-4:Mevcut kimlik kartını kayıp, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek isteyenler nereye müracaat etmelidir?

2612Soru-5:Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler kimlik kartını yenilemek için nereye müracaat etmelidir?

1612Soru-6:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti ne kadardır?

4498Soru-7:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti nereye yatırılacaktır?

3571Soru-8:Özel güvenlik kimlik kartlarının teslimatı nasıl olacak?

2639Soru-9:Kimlik kartını 6 ay içerisinde teslim almayanlar yeni kimlik kartı çıkartmak için ücret ödeyecek mi?

4865Soru-10:Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası ve/veya kimlik kartı sahibi olanlar, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartını nasıl alabilir?

3581Soru-11:Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

204Soru-12:Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken çalışma izni ruhsat harcı alınmakta mıdır?

346Soru-13:Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

397Soru-14:Özel güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını belirli bir zaman geçirdikten sonra yapan kişilerin kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

683f) Yetkileri3692

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

2634Soru-2:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin kimliklerini ziyaret sırasınca emanete alabilirler mi?

251Soru-3:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin taşıma ruhsatlı silahlarını ziyaret süresince emanete alabilirler mi?

233g) Görevleri3441

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

1668Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

1293Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1567h) Hakları4074

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1879Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

1987Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

1672Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

2147Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

1891Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli olmaları mümkün müdür?

2167Soru-7:Özel güvenlik görevlilerinin Polis veya Koruma Memurluğuna geçmesi yönünde bir çalışma var mı?

426Soru-8:Özel güvenlik görevlileri siyasi partilere üye olabilirler mi?

360i) Yasaklar3390

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahları, görev dışında taşıyabilirler mi?

1541Soru-2: Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle ile ilgili suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

1333Soru-3: Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1054Soru-4: Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

869Soru-5: Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1155ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI

13977

Soru-1: Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

4115ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

12328

Soru-1: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketin hangi şartları taşıması gerekir?

2015Soru-2: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1633Soru-3: Yabancılar Türkiyede özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilir mi?

646Soru-4: Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

1033Soru-5: Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan üniformaların onaylanması ücrete tabi midir?

831Soru-6: Daha önceden onaylanmış özel güvenlik üniforma kataloğunda nasıl değişiklik yapılabilir?

533Soru-7: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenler hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

719Soru-8: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası neden yapılmaktadır?

821Soru-9: Görevi esnasında yaralanan veveya sakatlanan özel güvenlik görevlileri ile ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçıları tazminat alabilir mi?

934Soru-10:Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlileri veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçıları nakdi tazminat için nereye müracaat edebilirler?

107ÖZEL GÜVENLİK ALARM MERKEZLERİ

4150

Soru-1: Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1019GEÇİCİ VE ACİL DURUMLARDA ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

13133

Soru-1: Toplantı konser sahne gösterileri gibi geçici etkinliklerde Özel Güvenlik hizmetinden nasıl yararlanılabilir?

2639ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

25254

Soru-1:Özel güvenlik ile ilgili istatistikî bilgilere nasıl ulaşılabilmektedir?

2649Soru-2:Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ne şekilde muhafaza edilmelidir?

1383Soru-3: Özel güvenlik hizmetleri hangi kurumlar tarafından denetlenmektedir?

2452Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumu, şirket ve alarm merkezi yöneticilerinde hangi şartlar aranır?

1350Soru-5:Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

1603SİLAH İŞLEMLERİ

14407

Soru-1: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nasıl alınır?

4622Soru-2: Yivli tüfek ruhsatı alabilmek için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?

568Soru-3: Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?

716Soru-4: Silah ruhsat harçları neye göre alınır?

857Soru-5: 2014 yılına ait silah ruhsat harçları kaç TL’dir?

1237Soru-6: Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekmektedir?

1040Soru-7: Görevi sona eren belediye başkanı il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?

315Soru-8: Silah Kanunu Tasarısında yer alması istenilen konular hangi makama bildirilmelidir?

215Soru-9: Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?

1098Soru-10: Kimler silah ruhsatı alamaz?

1509Soru-11: Daha önce ruhsat almaya engel bir cezası olup da adli sicilinde suç kaydı görülmeyenler silah ruhsatı alabilir mi?

264Soru-12: Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?

264Soru-13: Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?

252Soru-14: Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?

262Soru-15: Silah tamir yeri açma sınavının hangi tarihte yapılacağı hususunda duyuru yapılıyor mu?

180Soru-16: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahların taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

460Soru-17: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlarla ilgili bildirimde bulunmayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

283Soru-18: Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?

463Soru-19:Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

226Soru-20:Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?

187Soru-21:Silahlara lazer ve susturucu monte edilebilir mi?

381Soru-22:Yivsiz av tüfeği ithal izni nasıl alınır?

113Soru-23:Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?

204Soru-24:Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?

101Soru-25:Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?

120Soru-26Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?

94Soru-27:Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?

144Soru-28:Dürbün ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?

168Soru-29:Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?

165Soru-30:Biber gazının (gaz spreyinin) taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

534Soru-31:Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?

347PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ

4777

Soru-1 : Patlayıcı madde kullanma izni nereden alınır?

808Soru-2 : Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıf belge alınması gerekir?

513Soru-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

544Soru-4: Gezici patlayıcı madde deposunun nakli için ne yapılması gerekir?

211Soru-5: Patlayıcı Madde Deposunun devri için ne yapılması gerekir?

167Soru-6: Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?

193Soru-7: Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?

137Soru-8: Patlayıcı madde ithali ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü