Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI

38042

a) Gerekli Şartlar9324

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

6830Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

5134Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

5215b) Temel Eğitim7133

Soru-1 :Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

2766Soru-2 : Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

2351c) Yenileme Eğitimi6251

Soru-1: Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

2695Soru-2: Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

3094Soru-3: Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

2190d) Sınav7586

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

2299Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

1455Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

1514Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

1081Soru-5: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyengiremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

812Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

576Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

740e) Kimlik İşlemleri10468

Soru-1: Özel güvenlik eğitim sertifikası nereden alınır?

2602Soru-2: Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı nereden alınır?

3682Soru-3: Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler istenilmektedir?

4175Soru-4: Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası veveya kimlik kartı olanlarsilahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmek için ne yapmalıdırlar?

2155Soru-5: Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alarak silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

1394Soru-6: Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken harç alınmakta mıdır?

3025Soru-7: Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

2330Soru-8: Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunları nasıl silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilir?

1318Soru-9: Yeni özel güvenlik kimlik kartları ne zaman hazırlanacaktır?

4185Soru-10: Özel Güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını aradan zaman geçirerek yapan şahısların kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

3045f) Yetkileri2946

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

2111g) Görevleri2853

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

1389Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

1069Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1326h) Hakları3282

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1482Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

1607Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

1340Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

1715Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

1522Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli yapılmaları mümkün müdür?

1778i) Yasaklar2746

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahlarıgörev dışında taşıyabilirler mi?

1234Soru-2: Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

1046Soru-3: Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

841Soru-4: Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

707Soru-5: Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

947ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI

11129

Soru-1: Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

3350ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

9564

Soru-1: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketin hangi şartları taşıması gerekir?

1563Soru-2: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1260Soru-3: Yabancılar Türkiyede özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilir mi?

489Soru-4: Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

822Soru-5: Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan üniformaların onaylanması ücrete tabi midir?

642Soru-6: Daha önceden onaylanmış özel güvenlik üniforma kataloğunda nasıl değişiklik yapılabilir?

436Soru-7: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenler hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

595Soru-8: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası neden yapılmaktadır?

668Soru-9: Görevi esnasında yaralanan veveya sakatlanan özel güvenlik görevlileri ile ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçıları tazminat alabilir mi?

786ÖZEL GÜVENLİK ALARM MERKEZLERİ

3331

Soru-1: Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

850ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

11428

Soru-1: Toplantı konser sahne gösterileri gibi geçici etkinliklerde Özel Güvenlik hizmetinden nasıl yararlanılabilir?

2253ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

19253

Soru-1:Özel güvenlik ile ilgili istatistikî bilgilere nasıl ulaşılabilmektedir?

2014Soru-2:Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ne şekilde muhafaza edilmelidir?

1073Soru-3:Özel güvenlik hizmetlerine dair denetleme yetkisi kimdedir?

1983Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumu şirket ve alarm merkezleri yöneticilerinde hangi şartlar aranır?

1037Soru-5:Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

1299SİLAH İŞLEMLERİ

11253

Soru-1: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nasıl alınır?

3629Soru-2: Yivli tüfek ruhsatı alabilmek için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?

435Soru-3: Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?

556Soru-4: Silah ruhsat harçları neye göre alınır?

688Soru-5: 2014 yılına ait silah ruhsat harçları kaç TL’dir?

1052Soru-6: Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekmektedir?

821Soru-7: Görevi sona eren belediye başkanı il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?

270Soru-8: Silah Kanunu Tasarısında yer alması istenilen konular hangi makama bildirilmelidir?

170Soru-9: Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?

893Soru-10: Kimler silah ruhsatı alamaz?

1174Soru-11: Daha önce ruhsat almaya engel bir cezası olup da adli sicilinde suç kaydı görülmeyenler silah ruhsatı alabilir mi?

217Soru-12: Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?

212Soru-13: Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?

187Soru-14: Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?

188Soru-15: Silah tamir yeri açma sınavının hangi tarihte yapılacağı hususunda duyuru yapılıyor mu?

133Soru-16: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahların taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

358Soru-17: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlarla ilgili bildirimde bulunmayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

228Soru-18: Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?

369Soru-19:Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

175Soru-20:Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?

133Soru-21:Silahlara lazer ve susturucu monte edilebilir mi?

292Soru-22:Yivsiz av tüfeği ithal izni nasıl alınır?

91Soru-23:Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?

150Soru-24:Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?

81Soru-25:Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?

95Soru-26Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?

78Soru-27:Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?

118Soru-28:Dürbün ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?

130Soru-29:Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?

132Soru-30:Biber gazının (gaz spreyinin) taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

424Soru-31:Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?

283PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ

3641

Soru-1 : Patlayıcı madde kullanma izni nereden alınır?

641Soru-2 : Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıf belge alınması gerekir?

417Soru-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

439Soru-4: Gezici patlayıcı madde deposunun nakli için ne yapılması gerekir?

166Soru-5: Patlayıcı Madde Deposunun devri için ne yapılması gerekir?

135Soru-6: Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?

159Soru-7: Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?

108Soru-8: Patlayıcı madde ithali ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü