Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI

58440

a) Gerekli Şartlar13124

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

9345Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

7075Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

6941b) Temel Eğitim9462

Soru-1:Özel güvenlik sertifikası nereden alınır?

3764Soru-2:Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

3288Soru-3:Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

674Soru-4:Genel Kolluk tanımına kimler girmektedir?

408c) Yenileme Eğitimi8852

Soru-1:Özel güvenlik görevlileri istedikleri eğitim kurumundan yenileme eğitimi alabilir mi?

3289Soru-2:Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

3882Soru-3:Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

3180Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

672d) Sınav10951

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

3288Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

2142Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

2172Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

1556Soru-5:Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

1131Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

817Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

1026e) Kimlik İşlemleri17433

Soru-1:Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için nereye müracaat edilir?

4738Soru-2:İlk kez özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

6184Soru-3:Kimlik kartını yenilemek için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

6210Soru-4:Mevcut kimlik kartını kayıp, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek isteyenler nereye müracaat etmelidir?

2960Soru-5:Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler kimlik kartını yenilemek için nereye müracaat etmelidir?

1764Soru-6:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti ne kadardır?

5683Soru-7:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti nereye yatırılacaktır?

4552Soru-8:Özel güvenlik kimlik kartlarının teslimatı nasıl olacak?

3664Soru-9:Kimlik kartını 6 ay içerisinde teslim almayanlar yeni kimlik kartı çıkartmak için ücret ödeyecek mi?

5220Soru-10:Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası ve/veya kimlik kartı sahibi olanlar, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartını nasıl alabilir?

3902Soru-11:Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

335Soru-12:Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken çalışma izni ruhsat harcı alınmakta mıdır?

648Soru-13:Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

756Soru-14:Özel güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını belirli bir zaman geçirdikten sonra yapan kişilerin kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

1198Soru-15:Yeni özel güvenlik kimlik kartı almak için nasıl randevu alabilirim?

597f) Yetkileri4160

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

2970Soru-2:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin kimliklerini ziyaret sırasınca emanete alabilirler mi?

423Soru-3:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin taşıma ruhsatlı silahlarını ziyaret süresince emanete alabilirler mi?

389g) Görevleri3822

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

1850Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

1434Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1738h) Hakları4562

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

2099Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

2198Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

1860Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

2387Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

2103Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli olmaları mümkün müdür?

2395Soru-7:Özel güvenlik görevlilerinin Polis veya Koruma Memurluğuna geçmesi yönünde bir çalışma var mı?

698Soru-8:Özel güvenlik görevlileri siyasi partilere üye olabilirler mi?

607i) Yasaklar3845

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahları, görev dışında taşıyabilirler mi?

1737Soru-2: Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle ile ilgili suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

1518Soru-3: Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1186Soru-4: Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

965Soru-5: Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1300ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI

15920

Soru-1: Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

4651ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

14317

Soru-1: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketin hangi şartları taşıması gerekir?

2297Soru-2: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1896Soru-3: Yabancılar Türkiyede özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilir mi?

728Soru-4: Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

1182Soru-5: Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan üniformaların onaylanması ücrete tabi midir?

972Soru-6: Daha önceden onaylanmış özel güvenlik üniforma kataloğunda nasıl değişiklik yapılabilir?

611Soru-7: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenler hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

821Soru-8: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası neden yapılmaktadır?

924Soru-9: Görevi esnasında yaralanan veveya sakatlanan özel güvenlik görevlileri ile ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçıları tazminat alabilir mi?

1039Soru-10:Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlileri veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçıları nakdi tazminat için nereye müracaat edebilirler?

186ÖZEL GÜVENLİK ALARM MERKEZLERİ

4819

Soru-1: Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1186GEÇİCİ VE ACİL DURUMLARDA ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

14156

Soru-1: Toplantı konser sahne gösterileri gibi geçici etkinliklerde Özel Güvenlik hizmetinden nasıl yararlanılabilir?

2905ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

29679

Soru-1:Özel güvenlik ile ilgili istatistikî bilgilere nasıl ulaşılabilmektedir?

3081Soru-2:Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ne şekilde muhafaza edilmelidir?

1582Soru-3: Özel güvenlik hizmetleri hangi kurumlar tarafından denetlenmektedir?

2803Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumu, şirket ve alarm merkezi yöneticilerinde hangi şartlar aranır?

1574Soru-5:Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

1828SİLAH İŞLEMLERİ

16130

Soru-1: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nasıl alınır?

5060Soru-2: Yivli tüfek ruhsatı alabilmek için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?

630Soru-3: Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?

788Soru-4: Silah ruhsat harçları neye göre alınır?

930Soru-5: 2014 yılına ait silah ruhsat harçları kaç TL’dir?

1320Soru-6: Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekmektedir?

1159Soru-7: Görevi sona eren belediye başkanı il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?

341Soru-8: Silah Kanunu Tasarısında yer alması istenilen konular hangi makama bildirilmelidir?

237Soru-9: Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?

1217Soru-10: Kimler silah ruhsatı alamaz?

1649Soru-11: Daha önce ruhsat almaya engel bir cezası olup da adli sicilinde suç kaydı görülmeyenler silah ruhsatı alabilir mi?

295Soru-12: Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?

288Soru-13: Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?

292Soru-14: Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?

307Soru-15: Silah tamir yeri açma sınavının hangi tarihte yapılacağı hususunda duyuru yapılıyor mu?

199Soru-16: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahların taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

518Soru-17: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlarla ilgili bildirimde bulunmayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

315Soru-18: Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?

509Soru-19:Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

252Soru-20:Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?

202Soru-21:Silahlara lazer ve susturucu monte edilebilir mi?

427Soru-22:Yivsiz av tüfeği ithal izni nasıl alınır?

120Soru-23:Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?

230Soru-24:Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?

115Soru-25:Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?

134Soru-26Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?

101Soru-27:Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?

160Soru-28:Dürbün ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?

192Soru-29:Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?

195Soru-30:Biber gazının (gaz spreyinin) taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

603Soru-31:Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?

378PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ

5650

Soru-1 : Patlayıcı madde kullanma izni nereden alınır?

946Soru-2 : Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıf belge alınması gerekir?

613Soru-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

650Soru-4: Gezici patlayıcı madde deposunun nakli için ne yapılması gerekir?

230Soru-5: Patlayıcı Madde Deposunun devri için ne yapılması gerekir?

175Soru-6: Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?

214Soru-7: Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?

147Soru-8: Patlayıcı madde ithali ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü