Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI

39065

a) Gerekli Şartlar9525

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

6952Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

5236Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

5313b) Temel Eğitim7248

Soru-1 :Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

2818Soru-2 : Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

2399c) Yenileme Eğitimi6423

Soru-1: Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

2751Soru-2: Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

3159Soru-3: Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

2236d) Sınav7730

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

2346Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

1477Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

1536Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

1112Soru-5: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyengiremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

828Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

587Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

752e) Kimlik İşlemleri10868

Soru-1: Özel güvenlik eğitim sertifikası nereden alınır?

2669Soru-2: Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı nereden alınır?

3801Soru-3: Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler istenilmektedir?

4314Soru-4: Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası veveya kimlik kartı olanlarsilahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmek için ne yapmalıdırlar?

2212Soru-5: Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alarak silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

1430Soru-6: Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken harç alınmakta mıdır?

3117Soru-7: Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

2396Soru-8: Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunları nasıl silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilir?

1356Soru-9: Yeni özel güvenlik kimlik kartları ne zaman hazırlanacaktır?

4391Soru-10: Özel Güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını aradan zaman geçirerek yapan şahısların kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

3146f) Yetkileri3036

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

2172g) Görevleri2929

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

1422Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

1095Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1353h) Hakları3364

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1510Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

1639Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

1373Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

1747Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

1548Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli yapılmaları mümkün müdür?

1819i) Yasaklar2815

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahlarıgörev dışında taşıyabilirler mi?

1271Soru-2: Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

1080Soru-3: Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

871Soru-4: Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

728Soru-5: Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

974ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI

11362

Soru-1: Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

3422ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

9792

Soru-1: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketin hangi şartları taşıması gerekir?

1595Soru-2: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1289Soru-3: Yabancılar Türkiyede özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilir mi?

501Soru-4: Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

837Soru-5: Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan üniformaların onaylanması ücrete tabi midir?

660Soru-6: Daha önceden onaylanmış özel güvenlik üniforma kataloğunda nasıl değişiklik yapılabilir?

445Soru-7: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenler hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

606Soru-8: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası neden yapılmaktadır?

681Soru-9: Görevi esnasında yaralanan veveya sakatlanan özel güvenlik görevlileri ile ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçıları tazminat alabilir mi?

806ÖZEL GÜVENLİK ALARM MERKEZLERİ

3402

Soru-1: Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

872ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

11706

Soru-1: Toplantı konser sahne gösterileri gibi geçici etkinliklerde Özel Güvenlik hizmetinden nasıl yararlanılabilir?

2302ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

19829

Soru-1:Özel güvenlik ile ilgili istatistikî bilgilere nasıl ulaşılabilmektedir?

2067Soru-2:Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ne şekilde muhafaza edilmelidir?

1103Soru-3:Özel güvenlik hizmetlerine dair denetleme yetkisi kimdedir?

2037Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumu şirket ve alarm merkezleri yöneticilerinde hangi şartlar aranır?

1066Soru-5:Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

1333SİLAH İŞLEMLERİ

11599

Soru-1: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nasıl alınır?

3767Soru-2: Yivli tüfek ruhsatı alabilmek için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?

445Soru-3: Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?

581Soru-4: Silah ruhsat harçları neye göre alınır?

702Soru-5: 2014 yılına ait silah ruhsat harçları kaç TL’dir?

1074Soru-6: Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekmektedir?

856Soru-7: Görevi sona eren belediye başkanı il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?

277Soru-8: Silah Kanunu Tasarısında yer alması istenilen konular hangi makama bildirilmelidir?

178Soru-9: Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?

920Soru-10: Kimler silah ruhsatı alamaz?

1208Soru-11: Daha önce ruhsat almaya engel bir cezası olup da adli sicilinde suç kaydı görülmeyenler silah ruhsatı alabilir mi?

222Soru-12: Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?

218Soru-13: Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?

194Soru-14: Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?

197Soru-15: Silah tamir yeri açma sınavının hangi tarihte yapılacağı hususunda duyuru yapılıyor mu?

139Soru-16: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahların taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

369Soru-17: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlarla ilgili bildirimde bulunmayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

236Soru-18: Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?

382Soru-19:Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

176Soru-20:Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?

138Soru-21:Silahlara lazer ve susturucu monte edilebilir mi?

304Soru-22:Yivsiz av tüfeği ithal izni nasıl alınır?

91Soru-23:Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?

158Soru-24:Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?

86Soru-25:Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?

98Soru-26Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?

83Soru-27:Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?

119Soru-28:Dürbün ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?

134Soru-29:Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?

134Soru-30:Biber gazının (gaz spreyinin) taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

433Soru-31:Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?

291PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ

3742

Soru-1 : Patlayıcı madde kullanma izni nereden alınır?

660Soru-2 : Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıf belge alınması gerekir?

427Soru-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

453Soru-4: Gezici patlayıcı madde deposunun nakli için ne yapılması gerekir?

173Soru-5: Patlayıcı Madde Deposunun devri için ne yapılması gerekir?

138Soru-6: Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?

162Soru-7: Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?

110Soru-8: Patlayıcı madde ithali ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü