Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI

54485

a) Gerekli Şartlar12393

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

8831Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

6676Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

6590b) Temel Eğitim9046

Soru-1:Özel güvenlik sertifikası nereden alınır?

3578Soru-2:Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

3125Soru-3:Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

548Soru-4:Genel Kolluk tanımına kimler girmektedir?

293c) Yenileme Eğitimi8322

Soru-1:Özel güvenlik görevlileri istedikleri eğitim kurumundan yenileme eğitimi alabilir mi?

3182Soru-2:Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

3735Soru-3:Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

2968Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

540d) Sınav10416

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

3104Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

2022Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

2066Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

1473Soru-5:Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

1084Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

766Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

975e) Kimlik İşlemleri15989

Soru-1:Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için nereye müracaat edilir?

4310Soru-2:İlk kez özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

5666Soru-3:Kimlik kartını yenilemek için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

5799Soru-4:Mevcut kimlik kartını kayıp, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek isteyenler nereye müracaat etmelidir?

2784Soru-5:Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler kimlik kartını yenilemek için nereye müracaat etmelidir?

1691Soru-6:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti ne kadardır?

5124Soru-7:Özel güvenlik kimlik kartı ücreti nereye yatırılacaktır?

4111Soru-8:Özel güvenlik kimlik kartlarının teslimatı nasıl olacak?

3198Soru-9:Kimlik kartını 6 ay içerisinde teslim almayanlar yeni kimlik kartı çıkartmak için ücret ödeyecek mi?

5049Soru-10:Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası ve/veya kimlik kartı sahibi olanlar, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartını nasıl alabilir?

3754Soru-11:Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

265Soru-12:Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken çalışma izni ruhsat harcı alınmakta mıdır?

511Soru-13:Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

577Soru-14:Özel güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını belirli bir zaman geçirdikten sonra yapan kişilerin kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

987Soru-15:Yeni özel güvenlik kimlik kartı almak için nasıl randevu alabilirim?

213f) Yetkileri3917

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

2799Soru-2:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin kimliklerini ziyaret sırasınca emanete alabilirler mi?

328Soru-3:Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları tesis ve binalara gelenlerin taşıma ruhsatlı silahlarını ziyaret süresince emanete alabilirler mi?

309g) Görevleri3637

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

1769Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

1370Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1658h) Hakları4335

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1999Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

2100Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

1767Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

2270Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

1994Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli olmaları mümkün müdür?

2291Soru-7:Özel güvenlik görevlilerinin Polis veya Koruma Memurluğuna geçmesi yönünde bir çalışma var mı?

563Soru-8:Özel güvenlik görevlileri siyasi partilere üye olabilirler mi?

484i) Yasaklar3611

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahları, görev dışında taşıyabilirler mi?

1630Soru-2: Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle ile ilgili suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

1420Soru-3: Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1122Soru-4: Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

913Soru-5: Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

1218ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI

14962

Soru-1: Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

4391ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

13357

Soru-1: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketin hangi şartları taşıması gerekir?

2148Soru-2: Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1773Soru-3: Yabancılar Türkiyede özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilir mi?

683Soru-4: Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

1105Soru-5: Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan üniformaların onaylanması ücrete tabi midir?

887Soru-6: Daha önceden onaylanmış özel güvenlik üniforma kataloğunda nasıl değişiklik yapılabilir?

566Soru-7: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenler hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

775Soru-8: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası neden yapılmaktadır?

875Soru-9: Görevi esnasında yaralanan veveya sakatlanan özel güvenlik görevlileri ile ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçıları tazminat alabilir mi?

984Soru-10:Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlileri veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçıları nakdi tazminat için nereye müracaat edebilirler?

148ÖZEL GÜVENLİK ALARM MERKEZLERİ

4521

Soru-1: Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

1108GEÇİCİ VE ACİL DURUMLARDA ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

13659

Soru-1: Toplantı konser sahne gösterileri gibi geçici etkinliklerde Özel Güvenlik hizmetinden nasıl yararlanılabilir?

2784ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

27457

Soru-1:Özel güvenlik ile ilgili istatistikî bilgilere nasıl ulaşılabilmektedir?

2863Soru-2:Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ne şekilde muhafaza edilmelidir?

1478Soru-3: Özel güvenlik hizmetleri hangi kurumlar tarafından denetlenmektedir?

2647Soru-4:Özel güvenlik eğitim kurumu, şirket ve alarm merkezi yöneticilerinde hangi şartlar aranır?

1475Soru-5:Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanır?

1720SİLAH İŞLEMLERİ

15276

Soru-1: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nasıl alınır?

4841Soru-2: Yivli tüfek ruhsatı alabilmek için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?

602Soru-3: Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?

756Soru-4: Silah ruhsat harçları neye göre alınır?

902Soru-5: 2014 yılına ait silah ruhsat harçları kaç TL’dir?

1274Soru-6: Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekmektedir?

1102Soru-7: Görevi sona eren belediye başkanı il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?

330Soru-8: Silah Kanunu Tasarısında yer alması istenilen konular hangi makama bildirilmelidir?

225Soru-9: Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?

1164Soru-10: Kimler silah ruhsatı alamaz?

1581Soru-11: Daha önce ruhsat almaya engel bir cezası olup da adli sicilinde suç kaydı görülmeyenler silah ruhsatı alabilir mi?

283Soru-12: Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?

274Soru-13: Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?

267Soru-14: Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?

279Soru-15: Silah tamir yeri açma sınavının hangi tarihte yapılacağı hususunda duyuru yapılıyor mu?

186Soru-16: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahların taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

485Soru-17: Ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlarla ilgili bildirimde bulunmayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

299Soru-18: Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?

479Soru-19:Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

241Soru-20:Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?

196Soru-21:Silahlara lazer ve susturucu monte edilebilir mi?

402Soru-22:Yivsiz av tüfeği ithal izni nasıl alınır?

116Soru-23:Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?

214Soru-24:Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?

106Soru-25:Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?

126Soru-26Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?

98Soru-27:Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?

151Soru-28:Dürbün ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?

177Soru-29:Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?

177Soru-30:Biber gazının (gaz spreyinin) taşınması ve bulundurulması yasak mıdır?

568Soru-31:Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?

361PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ

5137

Soru-1 : Patlayıcı madde kullanma izni nereden alınır?

859Soru-2 : Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıf belge alınması gerekir?

556Soru-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

582Soru-4: Gezici patlayıcı madde deposunun nakli için ne yapılması gerekir?

217Soru-5: Patlayıcı Madde Deposunun devri için ne yapılması gerekir?

167Soru-6: Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?

195Soru-7: Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?

138Soru-8: Patlayıcı madde ithali ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü