Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Yönetici Değişikliği Müracaatında İstenilen Belgeler

Giriş
 
YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
 
 
 
1.    Müracaat dilekçesi,
2.    Şirkete yeni yönetici olarak atandığına dair (eski yöneticinin görevden alındığı belirtilecek) yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,
3.    Yeni yöneticinin;
a)    Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
b)   Dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar için denklik belgesi),
a)    Özel güvenlik temel eğitim sertifikası,
a)    Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge (Emekli olduğuna/kendi isteğiyle ayrıldığına dair kurumundan yazı ve genel kolluktan emekli kimliği)
b)   İmza beyannamesinin noter tasdikli sureti,
4.    Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
5.    Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR64 0001 2009 3850 0044 0000 13 No.lu hesabına 175.00 TL. “Faaliyet İzin Belgesi Yenileme Ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte fotokopisinin Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.
 
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü